วิธีเล่น ไพ่ เฟรนด์

วิธีเล่น ไพ่ เฟรนด์

วิธีเล่น ไพ่ เฟรนด์

วิธีเล่น ไพ่ เฟรนด์

วิธีเล่น ไพ่ เฟรนด์

จำนวนคนเล่น 5 คน
อุปกรณ์ ไพ่1 สำรับ 52 ใบ,กระดาษ หรืออุปกรณ์บันทึกคะแนนแล้วแต่สะดวก

อภิธานศัพท์
1 Trick = การเล่นไพ่ 1 ใบ จากมือทุกคนจนครบวง
1 รอบ = การเล่นไพ่จนหมดมือทุกคน
1 เกมส์ = การเล่นหลายๆ รอบจนมีคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน มีคะแนนติดลบถึงที่กำหนด เกมส์จะจบ
ไพ่ที่มีแต้ม = ไพ่ A ของทุกหน้ามี 2 แต้ม ไพ่ K,Q,J ของทุกหน้ามี 1 แต้ม
เจ้า = ผู้เล่น1คนที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้เล่นหลักของรอบนั้นๆ
เฟรนด์/เพื่อน = ผู้เล่น 0-1 คนที่อยู่ทีมเดียวกับเจ้าซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงตัวแต่อย่างใด
ดีเฟรนด์ = ผู้เล่นที่เหลือนอกจาก เจ้ากับเฟรนด์
หน้าทรัมป์ = หน้าไพ่ที่มียศสูงที่สุด เมื่อเทียบกับหน้าอื่นๆ และมีค่ามากกว่าการ์ดที่มีเลขสูงกว่าแต่ไม่ใช่หน้าทรัมป์
ลำดับของยศ = ในเกมส์นี้จะนับ ไพ่ 3 เป็นไพ่ที่มียศสูงสุดในหน้านั้นๆ ไล่ลงมาเป็น 2,A,K,Q,J,….,4 ซึ่งไพ่4เป็นไพ่ที่มียศต่ำสุดในหน้าไพ่นั้นๆ

เงื่อนไขและจุดมุ่งหมายของเกมส์
– ทำคะแนนให้เยอะที่สุดในแต่ละรอบ
– มีคะแนนติดลบน้อยที่สุดหลังจบเกมส์

วิธีการเล่น
1. กำหนดจุดหมายของเกมส์ว่าจบที่ ติดลบกี่แต้ม เช่น -50, -100 ,-200 (แนะนำเบื่องต้นเป็น -100) จากนั้น Set คะแนนผู้เล่นทุกคนไว้ที่ 0
2. กำหนดผู้เล่น 1 คน เป็นเจ้าของรอบแรก
3. แจกไพ่คนละ 10 ใบ ไพ่จะเหลือ 2 ใบ คว่ำมันไว้ห้ามดู แยกไว้จนกว่าจะเล่นหมดรอบ
4. ผู้เล่นที่เป็นเจ้า ทำการประกาศ หน้าทรัมป์ และ ไพ่เฟรนด์ ซึ่งคนที่ถือไพ่เฟรนด์ ในรอบนี้จะมีตำแหน่งเป็น เฟรนด์ ซึ่งผู้เล่นที่เหลือจะไม่ทราบและได้ตำแหน่ง ดีเฟรนด์ ไป
4.1 ยกตัวอย่าง เจ้าประกาศ โพแดงทรัมป์, 3แดงเฟรนด์ หมายถึง หน้าโพแดงจะมียศสูงกว่าทุกหน้า และคนที่ถือการ์ด 3แดง จะเป็นเฟรนด์ ในรอบนี้
4.2 เจ้าสามารถประกาศหน้าทรัมป์ได้ 5 แบบ คือ “โพแดง” “โพดำ” ” ดอกจิก ” “ข้าวหลามตัด” และ “No Trump/ไม่มีทรัมป์” ซึ่งถ้าประกาศหน้าไหนๆ มาถือว่าหน้านั้นมียศสูงที่สุด แต่หากประกาศ “No Trump/ไม่มีทรัมป์” จะหมายความว่าทุกหน้าไพ่มียศเท่ากัน
4.3 เจ้าสามารถประกาศหาเฟรนด์ได้ 2 แบบ คือ “เลือกไพ่1ใบ” หรือ “ไม่มีเฟรนด์/No friend” ซึ่งถ้าประกาศไพ่ใบไหน คนที่ถือไพ่ใบนั้นจะเป็นเฟรนด์ (ที่เหลือเป็นดีเฟรนด์)

แต่หากเลือก “ไม่มีเฟรนด์/No friend” ในรอบนั้นจะไม่มีเฟรนด์ทันที (ทุกคนยกเว้นเจ้าเป็น ดีเฟรนด์)
4.4 ในบางครั้งไพ่ที่เจ้าเลือกในข้อ 4.3 อาจไม่มีใครถืออยู่เลย(อยู่ในไพ่2ใบทีออกไปในตอนแรก) ในรอบนั้นยังถือว่าเป็นการเล่นแบบ มีเฟรนด์อยู่
5. ผู้เล่นที่อยู่ซ้ายมือของเจ้าในรอบแรกจะเป็นคนเริ่มคนแรก โดยวางไพ่1ใบไปตรงกลางอะไรก็ได้
6. เล่นวนผู้เล่นทุกคน โดยทุกคนเลือกไผ่1ใบวางลงไปตรงกลางจนครบทุกคน หรือครบวง (1trick)
6.1 ผู้เล่นทุกคนจะต้องบังคับเล่นไผ่ที่มีหน้าตรงกับใบแรกของ Trick ถ้ามี…แต่ถ้าไม่มีเหลือแล้วสามารถเล่นไพ่ใบไหนก็ได้ในมือ
6.1.1 เช่นถ้าคนแรกเล่น 4ดอกจิก รอบนี้ทุกคนต้องเล่นหน้า “ดอกจิก” ก่อนจะเล่นหน้าอื่นๆ ในมือ
7. เปรียบเทียบยศของไพ่ที่เล่นลงไปใน trick นี้ว่าใบไหนสูงที่สุด โดยให้นับว่า
7.1 หน้าทรัมป์มียศสูงที่สุดในกอง
7.1.1 หากมีหน้าทรัมป์หลายใบ ให้นับตามลำดับยศว่าหน้าทรัมป์ใบไหนยศสูงกว่า เรียงจาก 3,2,A,K,….,4
7.2 หากไม่มีหน้าทรัมป์ในTrickนี้ หรือเล่นแบบไม่มีหน้าทรัมป์ จะนับว่า “หน้าไพ่ใบแรก” ของ Trick นี้มียศสูงที่สุด”ในTrickนี้”
7.2.1 เช่น คนแรกเล่น 4 ดอกจิกแล้วรอบนี้ไม่มีคนเล่นทรัมป์ จะถือว่ารอบนี้ให้เปรียบเทียบยศว่าใครใหญ่สุดเฉพาะใบที่เป็นดอกจิกเท่านั้น หากมีคนเล่นหน้าอื่นที่ไม่ใช่ทรัมป์ แม้จะมีอันดับที่สูงกว่า ก็ถือว่าแพ้อยู่ดี
8. คนที่เล่นไพ่ที่มียศ สูงที่สุดตามข้อ 7. จะทำการเก็บการ์ดทุกใบใน Trick นั้นมาไว้ที่ตัวเองโดย ทำการแยกการ์ดที่มีแต้มออกมาจาก Trick นั้นวางหงายไว้ที่หน้าตัวเอง ส่วนที่เหลือคว่ำแยกทิ้งไว้
8.1 หากรอบนั้นไม่มีแต้มเลย ให้คว่ำทั้งหมด
9. คนที่เก็บไพ่ตามข้อ 8. จะเป็นคนเริ่มเล่น Trick ต่อไปเป็นคนแรก
10. เล่นจนหมดมือทุกคน (10 Trick) หรือก็คือเล่นให้หมด1รอบ
11. นำแต้มที่อยู่ทุกคนมาคิดคะแนน โดยวิธีคิดคะแนนมีดังนี้
11.1 เจ้ากับเฟรนด์ นับเป็นทีมเดียวกัน ให้นับแต้มรวมกัน
11.2 คนที่เหลือยกเว้น เจ้ากับเฟรนด์ นับเป็นทีมเดียวกัน (ดีเฟรนด์)
11.3 นำคะแนนของทั้งสองทีมมาหาผลต่าง ทีมที่ได้คะแนนน้อยกว่าในรอบนี้ สมาชิกทุกคนในทีมนั้น จะถูกติดลบตามผลต่างที่คิดได้
11.4 หากรอบนี้ เจ้าประกาศ “ไม่มีเฟรนด์/No friend” แล้วเจ้าได้คะแนนมากกว่าในรอบนี้ ให้นำคะแนนของเจ้า*2 แล้วหักลบตามปกติ จากนั้นคนที่เหลือถูกติดลบ
12. เล่นวน จากข้อ 3 ถึงข้อ 11 ไปเรื่อยๆ โดยเจ้าจะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ วิธีการคือให้คนถัดไปที่อยู่ซ้ายมือของเจ้าคนล่าสุดเป็นเจ้าในรอบถัดไป จากนั้นสับไพ่ทั้งหมด(รวมไพ่ที่นำออกไปตอนแรกด้วย)ใหม่
13. เกมส์จบเมื่อมีใครที่มีคะแนนติดลบมากกว่าที่กำหนดไว้ที่ข้อ1 จะถือว่าจบเกมส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo